!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2010. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2010. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2010.a. jooksul andmebaasi 2326 vaatlust, mis on Loodusvaatluste andmebaasi senise kolme aktiivse kasutamise aasta parim tulemus. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2010. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) linnud - 1347 vaatlust,
2) soontaimed - 293 vaatlust,
3) imetajad - 265 vaatlust,
4) putukad (v.a liblikad) - 151 vaatlust,
5) liblikad - 103 vaatlust,
6) kahepaiksed - 49 vaatlust,
7) roomajad - 46 vaatlust
8) kalad - 27 vaatlust,
9) seened - 12 vaatlust,
10) limused - 9 vaatlust.

Liikidest vaadeldi kõige rohkem: valge-toonekurge (Ciconia ciconia) 179 korral, järgnesid sookurg (Grus grus) 73 korral, metskits (Capreolus capreolus) 64 korral, rebane (Vulpes vulpes) 42 korral, hiireviu (Buteo buteo) 36 korral ja laululuik (Cygnus cygnus) 33 korral. Esimesed 14 enim vaadeldud liiki kuulusid imetajate ja lindude rühma. Enim vaadeldud mitte imetajad või linnud olid harilik kärnkonn (Bufo bufo) 22 vaatlusega, harilik näsiniin (Daphne mezereum) 21 vaatlusega ja rästik (Vipera berus) 18 vaatlusega.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2010. aastal 937 korral, neist on kinnitatud 806: 26 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 94 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 686 III kaitsekategooria liigi vaatlust. Võrreldes 2009. aastaga on kaitsealuste liikide vaatluste arv suurenenud ligi 2 korda. Seda soodustas rahvusvahelise elurikkuse aasta raames korraldatud kaitsealuste liikide vaatlemise võistlus.

2010. a jooksul sisestas enda loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 139 inimest, kellest 85 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 59 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust. Võrreldes 2009. aastaga, siis tuleb tõdeda, et vaatluste sisestajate arv ei ole kasvanud.

Maakondade lõikes: 2010. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust kaheksas maakonnas. Ülekaalukalt kõige rohkem tehti Valgamaal (912), järgnesid Harjumaa (250), Järvamaa (182), Lääne-Virumaa (157), Tartumaa (149), Saaremaa (145), Läänemaa (137) ja Viljandimaa (109).

Ka 2010. aastal olid vaatlejad kõige aktiivsemad kevadkuudel. Mais sisestati 718 vaatlust, aprillis 614 vaatlust ja märtsis 279 vaatlust. (vt järgnevat joonist).