!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2013. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2013. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2013.a. jooksul andmebaasi 7210 vaatlust. See oli LVA ajaloo rekordaasta Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2013. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) liblikad - 5210 vaatlust,
2) soontaimed - 699 vaatlust,
3) linnud - 642 vaatlust,
4) kiilid - 231 vaatlust (kiilid löödi kasutajate soovil 2013. aastal andmebaasis teistest putukatest lahku)
5) imetajad - 158 vaatlust,
6) seened - 100 vaatlust,
7) roomajad - 57 vaatlust
8) kahepaiksed - 33 vaatlust,
9) teised putukad (v.a liblikad ja kiilid) - 17 vaatlust,
10) kalad - 16 vaatlust.

Liikidest sisestati 2013. aastal kõige rohkem erinevaid liblikaliike. Esiotsa moodustasid: mandariin-tähtöölane (Autographa mandarina) 104 sisestusega, nurmikusilmik (Hyponephele lycaon) 79 sisestusega, kollatähn-kuldpunnpea (Carterocephalus palaemon) 78 sisestusega, väike-kiirgliblikas (Apatura ilia) 77 sisestusega, lõuna-mõrsjaöölane (Noctua interposita) 75 sisestusega, aruheina-viirgpunnpea (Thymelicus sylvestris) 74 sisestusega, nurmenukuliblikas (Hamearis lucina) 72 sisestusega ning kollane paelöölane (Catocala fulminea) ja sarika-verikireslane (Zygaena minos) 63 sisestusega. Kokku sisestati aasta jooksul vaatlusi 1327 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2013. aastal 649 korral: 11 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 107 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 531 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2013. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 118 isikut, kellest 76 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 41 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 7 isikut sisestas rohkem kui 100. Kaks isikut sisestasid aasta jooksul koguni üle 1000 vaatluse. Võrreldes 2012. aastaga oli sisestajate arv veidi väiksem, kuid see-eest laekus ühe sisestaja poolt andmebaasi keskmiselt rohkem vaatlusi.

Maakondade lõikes: 2013. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust 11 maakonnas. Kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (2677). Sisestuste arvult järgnesid Pärnumaa (849), Põlvamaa (745), Saaremaa (658), Valgamaa (505) ja Läänemaa (344).

2013. aastal olid vaatlejad ja sisestajad kõige aktiivsemad suvekuudel ja aasta lõpus, mil kasutajad said vaatlusi sisestada uute hulgivaatlusankeetide abil. Detsemberis sisestati 1449 vaatlust, juunis 1335 vaatlust, mai 1181 vaatlust ja septembris 1165 vaatlust. Nagu järgnevalt graafikult näha, siis need neli kuud olid ainsad, mil sisestati andmebaasi enam kui 1000 vaatlust.