!
ENG
Vaatluskampaania "Liigu ja vaatle!" kokkuvõte

Kampaania "Liigu ja vaatle!" kestis 8. aprillist 9. juunini 2019.

Kampaania ajal registreeriti 162 vaatleja poolt 1691 vaatlust 523 liigi kohta.

Soontaimede, lindude, imetajate, liblikate ja kahepaiksete vaatlused moodustasid 92% kõigist vaatlustest. Teisi liigirühmi vaadeldi oluliselt vähem.

Enam vaadeldud liigid olid:
1) metskits - 49 vaatlust;
2) harilik kärnkonn - 40 vaatlust;
3) rebane - 22 vaatlust;
4) võsaülane - 20 vaatlust;
5) päevapaabusilm - 19 vaatlust.

Matka- ja terviseradadel registreeriti 81 vaatleja poolt 566 vaatlust 297 liigi kohta. Kolmelt ja enamalt rajalt tegi vaatlusi 14 isikut. Nende vahel loositi välja 6 auhinnakomplekti.

Matka- ja terviseradadest olid kõige populaarsemad vaatluskohad Tähtvere spordipark Tartus, Laskevälja rattarada Värskas ja Kilingi-Nõmme metsarada. Kõigist radadel tehtud vaatlustest tehti 2/3 RMK matkaradadel ja -teedel (kokku 53 matkarajal) ning 1/3 Eesti terviseradadel (28 terviserajal).

Radadel vaadeldi enam::
1) harilikku kärnkonna - 20 korral;
2) metskitse - 10 korral;
3) varsakapja, sinilille ja lapsuliblikat - 8 korral.

Kampaania perioodil registreeris 10 või enam vaatlust 42 vaatlejat. Nende vahel loositi välja 3 auhinnakomplekti.

#liigujavaatle2019 kaudu jagas vaatlemistegevusest fotosid 8 isikut. Ka nende vahel loositi välja auhind.

Auhinna võitsid: Anneli Palo, Evelin Laanest, Ants Animägi, Rauno Kalda, Aarne Männik, Anne Reitel, Jüri Kaljundi, Elis Sepp, Avo Veermäe, Merike Valdlo.

"Liigu ja vaatle!" vaatluskampaania vaatluste kaart:

Liikuma ja vaatlema kutsusid:

Keskkonnaamet

Keskkonnaministeerium

Eesti Looduseuurijate Selts

Keskkonnaagentuur

Eesti Haigekassa

Riigimetsa Majandamise Keskus

Eesti Terviserajad

Matkasport

Eesti Mets

Eesti Loodus

Horisont

Tervise Arengu Instituut